Τα νέα και τα άρθρα αφορούν ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα διαφόρων επαγγελμάτων αλλά και την εκπαίδευση. 
Καταρτισμένα και επιτυχημένα άτομα από διαφορετικά επαγγέλματα απαντούν σε ερωτήσεις που απασχολούν κυρίως τους νέους που ενδιαφέρονται να ενδιατρίψουν σε αυτά. Επαγγελματίες που αποτελούν πρότυπα και μέντορες δημοσιοποιούν γνώσεις, απόψεις και συγγραφικά έργα θέλοντας να ενισχύσουν τους νεοεισερχομένους στο τομέα που ίδιοι δραστηριοποιούνται. 

Αποκτήστε λοιπόν προβολή μέσω της U.A.G.C. Platform.