ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤHΣ ΣΧΟΛΗΣ:
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός PASCAL Education επιδιώκει την παροχή της εκπαίδευσης που αναπτύσσει, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, ενεργούς και δημιουργικούς νέους, οι οποίοι αποφοιτώντας, θα έχουν κατανοήσει και ενστερνιστεί ότι η μάθηση αποτελεί μια διά βίου διαδικασία,στην οποία θα λαμβάνουν ενεργά μέρος. Παράλληλα, επιδιώκει να προετοιμάσει νέους ικανούς, με κριτική σκέψη, φιλευσπλαχνία και σφαιρική γνώση, ώστε να εργαστούν για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, όπου η κατανόηση και η αποδοχή άλλων πολιτισμών να είναι προϋπόθεση προόδου και επιτυχίας.
Η Ιδιωτική Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ έχει ως στόχο οι μαθητές της να γνωρίζουν πως, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να αναπτύξουν την ικανότητα πρόβλεψης της αλλαγής, αλλά και να ανταποκρίνονται σ’ αυτήν εγκαίρως και επαρκώς.
Οι μαθητές παροτρύνονται να δείχνουν ενδιαφέρον για καίρια παγκόσμια ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και να αποδέχονται το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί, ως πολίτες του κόσμου.Η Ιδιωτική Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ ιδρύθηκε το 2001 στη Λευκωσία και το 2002 στη Λεμεσό. Είναι Ιδιωτική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης, με πλήρη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου.
Η Σχολή ακολουθεί και εφαρμόζει τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με επαυξημένο πρόγραμμα διδακτικών ωρών στα Νέα Ελληνικά, Αγγλικά και Μαθηματικά. Τα μαθήματα αυτά ενισχύονται περαιτέρω με την προέκταση της σχολικής ημέρας και την προσφορά ενισχυτικών απογευματινών μαθημάτων, για επίλυση αποριών και εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.
Επιπλέον, παρέχει ενισχυμένο πρόγραμμα ξένων γλωσσών και καλλιέργειας της πολλαπλής νοημοσύνης. Οι μαθητές συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, τόσο για την απόκτηση Απολυτηρίου, όσο και του «Πιστοποιητικού Πρόσβασης» και «Γενικού Βαθμού Κατάταξης» για κατανομή θέσεων στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας. Επίσης, συμμετέχουν υποχρεωτικά στην εξέταση για την απόκτηση του IGCSE English as a Second Language ή/και IELTS.
Εναλλακτικά, η Σχολή προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου να παρακολουθήσουν - μέσω του PASCAL Private English School – είτε το Πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου/International Baccalaureate Diploma Programme, είτε το πρόγραμμα GCE A Levels. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, στους μαθητές απονέμεται και το Απολυτήριο του PASCAL Private English School. Τα PASCAL Private English School Λευκωσίας και Λάρνακας είναι διαπιστευμένα ως International Baccalaureate Schools.
 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤHΣ ΣΧΟΛΗΣ:
Η Σχολή καλλιεργεί ένα περιβάλλον υγιούς άμιλλας, όπου τα υψηλά επίπεδα πειθαρχίας λειτουργούν ως αρχές που ο μαθητής διδάσκεται να ενστερνίζεται και να τηρεί ως στάση ζωής. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα ενισχύεται από ένα ευρύ φάσμα υποχρεωτικών εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη μύηση των μαθητών σε εμπειρίες που θα καλλιεργήσουν τις ηγετικές και οργανωτικές τους ικανότητες, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αισθήματα ομαδικότητας, συνεργασίας και φιλαλληλίας. Οι απόφοιτοί μας αποκτούν την ωριμότητα και τις δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις τόσο της περαιτέρω ακαδημαϊκής τους πορείας, όσο και στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Η Σχολή διατηρεί διαχρονικά πολύ ψηλά ποσοστά εισδοχής των τελειοφοίτων της στα κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια, ενώ όλοι οι απόφοιτοί της που διεκδικούν θέση, εξασφαλίζουν εισδοχή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι απόφοιτοι της Σχολής γίνονται επίσης δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο, μόνο με το Απολυτήριο της Σχολής και το πιστοποιητικό γνώσης της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Η Σχολή λειτουργεί με πρόγραμμα 40 πρωινών περιόδων, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ωράριο 7:45-13:55 στη Λευκωσία και 7:45-14:00 στη Λεμεσό. Ένα από τα πλεονεκτήματα της Σχολής είναι η δυνατότητα παρακολούθησης, χωρίς επιπλέον χρέωση, των απογευματινών ενισχυτικών μαθημάτων, που προσφέρονται τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τις ώρες 14:25-15:45. Στις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου η Σχολή παρέχει γενική ανθρωπιστική εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, εποπτικά και τεχνολογικά μέσα,τα οποία διευρύνουν τον γνωστικό ορίζοντα των μαθητών και θέτουν τις βάσεις για μια πιο εξειδικευμένη μόρφωση, που ακολουθείται στον Λυκειακό Κύκλο.
Στην Α’ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται τα υποχρεωτικά μαθήματα Κοινού Κορμού, προκειμένου να αποκτήσουν ένα γενικό, πλούσιο, γνωσιολογικό, κοινωνικό και συναισθηματικό υπόβαθρο. Επιπλέον, οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τέσσερεις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, που θα αποτελέσουν τη σπονδυλική στήλη των κατευθύνσεων της Β’ και Γ’ Λυκείου. Τα Μαθήματα Προσανατολισμού διδάσκονται με επιπλέον διδακτικές περιόδους την εβδομάδα.
Στις τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μαθήματα μέσα από έναν ευρύ κατάλογο μαθημάτων και, επομένως, να ακολουθούν τον συνδυασμό που οι ίδιοι επιθυμούν, ανάλογα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Το μάθημα των Αγγλικών προσφέρεται ως μάθημα Κατεύθυνσης και είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές (αποτελεί το 5ο μάθημα Κατεύθυνσης στη Β’ και Γ’ Λυκείου) και οδηγεί παράλληλα στην εξέταση IGCSE English as a Second Language ή/και IELTS.
Οι μαθητές έχουν ένα ευχάριστο διάλειμμα για γεύμα από τις 13:55 (14.00 στη Λεμεσό) μέχρι τις 14:25, το οποίο οι μαθητές απολαμβάνουν στην καφετερία/εστιατόριο, τρώγοντας και συζητώντας με τους φίλους τους. Κατά το μεσημεριανό διάλειμμα οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν γεύματα από εναλλασσόμενο, ειδικά καταρτισμένο από διατροφολόγο, μενού, το οποίο προσφέρεται στο εστιατόριο της Σχολής.
Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, οι μαθητές συνεχίζουν με το πρόγραμμα ενισχυτικών μαθημάτων, που για τις τάξεις Α’ Γυμνασίου ως Γ’ Γυμνασίου περιλαμβάνει ενίσχυση σε Μαθηματικά, Αγγλικά και Νέα Ελληνικά, για την Α’ Λυκείου σε Μαθηματικά Προσανατολισμού/Κοινού Κορμού, Αγγλικά και Νέα Ελληνικά, στη Β’ Λυκείου ενίσχυση στα 4 μαθήματα Κατεύθυνσης που επέλεξε ο μαθητής και στη Γ’ Λυκείου στα 4 μαθήματα Κατεύθυνσης και στα Νέα Ελληνικά. Με το πρόγραμμα των ενισχυτικών μαθημάτων διασφαλίζεται η εξάλειψη της ανάγκης για φροντιστήρια ή και ιδιαίτερα μαθήματα, η ακόμη μεγαλύτερη τριβή με τα κύρια μαθήματα και η μείωση της κατ’ οίκον εργασίας.

 


ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κοπεγχάγης 177, 2306 Λακατάμια
ΛΕΜΕΣΟΣ, Ομήρου 40, 3095 Λεμεσός